Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

SYM:BIO Dotazník

Vážení účastníci akce SYM:BIO,

Tým SYM: BIO navrhl krátký dotazník, abychom získali přehled o současné situaci a možnostech rozvoje projektování a údržby zeleně v obcích a městech.

Vaše návrhy, které obdržíme prostřednictvím anonymního dotazníku, se promítnou do dalších aktivit projektu, zejména do přenosu znalostí a zpracování příkladů dobrých praxí.

Odpovězte prosím na otázky spontánně a podle vašeho osobního posouzení.

 
Všeobecné otázky
1. Účastnil jste se dne 1.10. 2020 SYM:BIO Kick off Meetingu ?
2. Ve kterých regionech se zajímáte  o plochy zeleně (je možné více odpovědí)?
  *This question is required.
3. Zabýváte se profesionálně plochami zeleně? *This question is required.
4. Která z těchto oblastí činnosti s největší pravděpodobností odpovídá Vašemu vztahu k zeleni? (je možné více odpovědí)
  *This question is required.
6. Jaký druh zeleně se hlavně zajímáte? (prosím odpovězte na následující otázky týkající se těchto prostorů)
  *This question is required.
Otázky k Biodiverzitě
 
7. Jaké dopady má v současné době design a údržba prostor (ve výše zmíněné oblasti) na biodiverzitu? *This question is required.
Velmi pozitivníPozitivníNeutrálníNegativníVelmi negativníNevím
8. Vidíte ještě potenciál pro další podporu biodiverzity ve vaší oblasti? *This question is required.
10. Kde existuje prostor pro zlepšení v navrhování a udržování biodiverzity ve vaší oblasti (je možné více odpovědí)? *This question is required.
Otázky týkající se sucha
12. Jak dobře je v současné době přizpůsobena architektura a údržba oblastí (ve výše zmíněné oblasti) přizpůsobených suchu? *This question is required.
Velmi dobřeDobřeNeutrálněšpatněVelmi špatněNevím
13. Stále vidíte potenciál pro další přizpůsobení se suchu ve vaší oblasti? *This question is required.
15. Kde existuje prostor pro zlepšení designu a údržby přizpůsobené suchu ve vaší oblasti (je možné více odpovědí)?
  *This question is required.
Otázky týkající se školení a dalšího vzdělávání
 
17. Máte vzdělání v oblasti navrhování a údržby zelených ploch? *This question is required.
18. Jak hodnotíte své znalosti správy zeleně podporující biodiverzitu?
  *This question is required.
Velmi dobréDobréDostačujícíNeúplnýNedostatečné
19. Jak hodnotíte své znalosti správy zeleně přizpůsobenému suchu?
  *This question is required.
Velmi dobréDobréDostačujícíNeúplnýNedostatečné
20. Kterých z těchto akcí máte zájem se zúčastnit (je možné více odpovědí)? *This question is required.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software